\"\"


Technologie Evans
Technologie Evans Coolants

Technologie

Věda chlazení bez vody

Od 30.let 20.století jsou chladící kapaliny spalovacích motorů založeny na směsi ethylen-glykolu, vody a inhibitorů koroze. Všechny tyto směsi mají svá vlastní fyzikální a chemiká omezení, která omezují výkon i snižují spolehlivost motoru. Evans chladící kapaliny bez obsahu vody představují významný krok vpřed v oblasti chlazení a ochrany motoru.